Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan uudet jäsenet on valittu vuosille 2021-2023

Neuvottelukunta kokoontui 15.4.2021 ja hyväksyi uudet varsinaiset ja varajäsenet kustakin maakunnasta.

Etelä-Karjala
MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry, toiminnanjohtaja Juho Heikka
(varalla: Etelä-Karjalan Martat, toiminnanjohtaja Tuija Valjakka)
Etelä-Pohjanmaa
Yhteisöjen Yhdistys ry/Järjestötalo, järjestöpäällikkö Jarmo Vesa,
(varalla: toiminnanjohtaja Riitta Vatanen)
Etelä-Savo
Saimaan Syöpäyhdistys, toiminnanjohtaja Niina Turunen
(varalla: Paiste ry, puheenjohtaja Jarna Räsänen)
Kainuu
Kainuun sosiaali- ja terveysturvayhdistys, puheenjohtaja Minna Tuomenharju
Kanta-Häme
Hämeen Setlementti ry, verkostopäällikkö Heli Laurikainen
Keski-Pohjanmaa
KOSTI ry, toiminnanjohtaja Sirpa Nevasaari,
(varalla: osallisuusagentti Saku Piispanen)
Keski-Suomi
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, toiminnanjohtaja Tiina Sivonen,
(varalla: kehittämispäällikkö Katariina Luoto)
Kymenlaakso
Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry pj Arja Kumpu
(varalla: varapuheenjohtaja Christa Carpelan)
Lappi
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, puheenjohtaja Veli-Matti Ahtiainen
(varalla: Lapin ensi- ja turvakotiyhdistys ry, henkilö täydentyy)
Pirkanmaa
Artteli-kumppanuusyhdistys ry, toiminnanjohtaja Nina Lindberg
(varalla: järjestöasiantuntija Niina Salo-Lehtinen)
Pohjanmaa
Pohjanmaan Yhdistykset ry – Österbottens Föreningar rf, puheenjohtaja Markku Pulli
(varalla: toiminnanjohtaja Tuula Jäntti)
Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, toiminnanjohtaja Elina Pajula,
(varalla: kehittämispäällikkö Anne Pyykkönen)
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, toiminnanjohtaja Anna Katajala,
Pohjois-Savo
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry, varapuheenjohtaja Mikko Karinen,
(varalla: puheenjohtaja Mika Saastamoinen)
Päijät-Häme
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry, puheenjohtaja Sirkku Hilden,
(varalla: hallituksen jäsen Jukka Ihalainen)
Satakunta
Satakunnan yhteisökeskus, toiminnanjohtaja Milja Karjalainen
(varalla: Satakunnan Sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, puheenjohtaja Tuula Rouhiainen-Valo)
Uusimaa
EJY, toiminnanjohtaja Marja Manninen
(varalla: Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto, toiminnanjohtaja Saana Sandholm)
Varsinais-Suomi
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry/Lounais-Suomen Avustajakeskus, toiminnanjohtaja Sirke
Salmela
(varalla: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry, toiminnanjohtaja Janina Andersson)

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Veli-Matti Ahtiainen Lapista, varapuheenjohtajana Marja Manninen Uudeltamaalta, neuvottelukunnan työvaliokunnassa toimivat myös Milja Karjalainen Satakunnasta sekä Tiina Sivonen Keski-Suomesta, sihteerinä toimii Elina Pajula Pohjois-Karjalasta, joka on myös yhteyshenkilö neuvottelukuntaa koskevissa asioissa.

Lisäksi voidaan valita työryhmiä joko tietyn asian valmisteluun tai pysyvämpiluonteisesti
yhteisesti sovitun teeman osalta.

Vaikuta Liikasen työryhmän esityksiin

Suomalainen rahapelijärjestelmä muutoksessa: tulevaisuuden vaihtoehtoja pohtineen ns. Liikasen työryhmän raportti on julkaistu ja se löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-832-1

Työryhmä on kuvannut neljä erilaista tulevaisuuden vaihtoehtoa suomalaiselle rahapelijärjestelmälle:

 1. Pysytään nykyisessä järjestelmässä ja toivotaan, että se riittää
 2. Kertaratkaisu, jossa siirto yleiskatteelliseen budjettiin tapahtuu yhdellä kertaa ja kaikki korvamerkinnät poistuvat
 3. Kokonaisuusuudistus vuoden 2024 alusta, jossa huolellisesti valmistellaan siirtyminen tulojen osalta yleiskatteellisuuteen ja menojen osalta kehysbudjetointiin;
 4. Osittaisuudistus, jossa siirretään vaiheittain osa menoista yleiskatteellisuuden piiriin ja osa jätetään korvamerkityiksi ja rahapelituotoista rahoitettavaksi.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt, mm. SOSTE ovat pääsääntöisesti asettuneet tukemaan vaihtoehtoa 4.

OKM kokoaa kannanottoja työryhmän esityksiin. Kannanottopyyntö ja siihen liittyvä webropol-kysely on lähetetty hyvin rajatulle joukolle pääosin valtakunnallisia järjestöjä. OKM on kuitenkin kysyttäessä kertonut, että kannanoton voi lähettää heille myös suoraan: kirjaamo@minedu.fi  Lausuntoon tulee merkitä diaarinumero 24501/2020 ja 18.3 mennessä.

Aikataulu on kiireinen, koska asia on menossa käsittelyyn huhtikuun kehysriiheen.

Tässä kannanotossa on hyvä vastata OKM:n webropol-kyselyn mukaisesti:

 1. Vastaajan nimi ja taho
 2. Mitä seuraavista työryhmän ratkaisuvaihtoehdoista pidätte toimivimpana?
  (vaihtoehdot esitetty laajemmin raportin luvussa 5, s. 90) *

Ei muutoksia nykyiseen järjestelmään
Välitön siirtyminen yleisiin budjettivaroihin
Kokonaisuudistus
Osittaisuudistus
Muu, mikä?

 1. Perustelut valittuun ratkaisuvaihtoehtoon

Järjestöjen sote-muutostuki vauhtiin eri puolilla Suomea

(2.3.2021)

Tavoitteena vahvat järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa

Sote-uudistus mullistaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Uudistuksen seurauksena myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen on uudella tavalla vakiinnutettava paikkansa muuttuvassa ympäristössä, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee lähivuodet sen puolesta, että sosiaali- ja terveysjärjestöt vakiinnuttavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin turvaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa.

Tavoitteena on, että sote-järjestöjen toiminta ja osaaminen ovat kiinteästi mukana kunkin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Järjestöjen sote-muutostuen kansallisesta koordinoinnista vastaa SOSTE, jossa muutostukityötä tekee kolme työntekijää. He ovat hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström, viestinnän erityisasiantuntija Sirkku Aalto ja tutkija Janne Haikari

Heidän lisäkseen Järjestöjen sote-muutostukityössä on SOSTEsta mukana johtaja Anne Knaapi. Hän tuo muutostukityöhön SOSTEn strategisen johtamisen näkökulmaa.

Koordinaation tehtäviin kuuluu esimerkiksi seurata sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtoa kansallisella tasolla ja vaikuttaa siihen järjestöjen näkökulmasta. Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kautta maakunnat ovat laajasti mukana yhteisessä kehittämisessä.

”Muutostukityön onnistuminen vaatii viestintää moneen suuntaan ja järjestötiedon hyödyntämistä. Aluetasolla tärkeää on käydä vuoropuhelua järjestöjen ja sote-valmistelun välillä sekä osallistua kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävään kehittämistyöhön”, ennakoi hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström. 

Maakunnissa tehtävästä muutostukityöstä vastaavat alueellisten verkostojärjestökumppaneiden järjestöasiantuntijat, joita on yhteensä seitsemän. Heistä useimmat ovat aloittaneet työnsä maaliskuun alkuun mennessä, joten muutostukityö pääsee nyt kunnolla vauhtiin eri puolilla Suomea. 

Järjestöasiantuntijoiden tehtävänä on muun muassa tukea järjestöjen osallistumista sote-uudistuksen valmisteluun alueilla. Uuttamaata lukuun ottamatta jokaisella järjestöasiantuntijalla on vastuullaan useampi kuin yksi maakunta.

 • Uudellamaalla järjestöasiantuntijoina toimivat Anu Toija ja Ilari Karhumalja EJY ry:stä.
 • Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjanmaalla tehtävästä työstä vastaa järjestöasiantuntija Reeta Valta Satakunnan yhteisökeskuksesta.
 • Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä järjestöasiantuntijana toimii Niina Salo-Lehtinen Artteli-kumppanuusyhdistys ry:stä.
 • Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa järjestöasiantuntijana toimii Laura Meriluoto Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:stä.
 • Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla järjestöasiantuntija on Johanna Saarivaara Lapin sosiaali- ja terveysturva ry:stä.
 • Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueilla järjestöasiantuntijana toimii Henna Hovi Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:stä.
 • Muutostukityötä maakunnissa hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. 

Järjestöjen sote-muutostuen järjestöasiantuntijat ja kansallisen koordinaation väki tekevät tiivistä yhteistyötä ja pitävät toisensa ajan tasalla työnsä etenemisestä. Näin varmistetaan osaltaan sitä, että muutostukityö onnistuu tasapuolisesti koko Suomessa. 

Muutostukityön etenemistä voi seurata pian myös yhteiskehittämiseen tarkoitetussa Innokylä-palvelussa ja Twitterissä aihetunnisteella #ihmisensote. 

Lisätietoja: 

Hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström, anita.hahl-weckstrom@soste.fi, p. +358 44 770 0491 

Viestinnän erityisasiantuntija Sirkku Aalto, sirkku.aalto@soste.fi, p. +358 40 121 6546 

Tutkija Janne Haikari. janne.haikari@soste.fi. p. +358 50 376 4573 

Johtaja Anne Knaapi, anne.knaapi@soste.fi, p. +358 40 194 2518 

Järjestöasiantuntijat (Uusimaa):

Anu Toija, anu.toija@ejy.fi, p. 050 381 5511

Ilari Karhumalja, ilari.karhumalja@ejy.fi, p. 050 552 2778

Järjestöasiantuntija (Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa):

Reeta Valta, reeta.valta@yhteisokeskus.fi, p. 044 989 5937

Järjestöasiantuntija (Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme):

Niina Salo-Lehtinen, niina.salo-lehtinen@artteli.fi, p. 045 277 4607

Järjestöasiantuntija (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala):

Laura Meriluoto, laura.meriluoto@pssotu.fi, p. 050 330 0286

Järjestöasiantuntija (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa):

Johanna Saarivaara, johanna.saarivaara@lapinsote.fi, p. 040 580 3765 

Järjestöasiantuntija (Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Etelä-Karjala), aloituspäivämäärä vielä avoinna:

Henna Hovi, henna.hovi@kykasote.fi, p. 050 567 3610 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n toiminnanjohtaja, Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan sihteeri:

Elina Pajula, elina.pajula@pksotu.fi, p. 050 558 7460 

Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa

Miten kansalaisyhteiskuntaa voidaan tukea?
Miltä kansalaisyhteiskunnan tulevaisuus näyttää?

Satakunnan yhteisökeskus järjestää maanantaina 15.3.2021 klo 13.00–15.00 verkkotapahtuman aiheella Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa ja valtionavustuskäytäntöjen kehittäminen.

Linkki tapahtuman ohjelmaan: https://mailchi.mp/95e6bc578271/kansalaisyhteiskunnantilajatulevaisuus15032021.