AJANKOHTAISTA

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta perustettiin 7.5.2020. Neuvottelukunta on valtakunnallinen toimija, joka edistää maakuntien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä maakuntien ja valtakunnallisen vuoropuhelua.

Toiminnan tavoitteena on tukea maakunnissa toimivien järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa niiden äänen kuulumista valtakunnallisessa vaikuttamistoiminnassa. Neuvottelukunnassa olevat verkostojärjestöt edustavat laajasti maakuntien järjestökenttää, ja neuvottelukunnan ytimessä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöt. 

Lue lisää


Raportti hyvinvointialueista – järjestönäkökulma

Hyvinvointialueiden asiakirjoihin ja julkaisuihin ja järjestöjen sote-muutostuen alueellisten järjestöasiantuntijoiden keräämiin tietoihin perustuva raportti on luettavissa Innokylän verkkosivuilla.

Raportissa on koottu hyvinvointialueittain tietoa osallisuuden ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, järjestöyhteistyön rakenteista, kestävän kasvun (RRP) suunnitelmista sekä järjestöavustusmalleista.

Hyvinvointialueet järjestöjen näkökulmasta 6/2023 (linkki Innokylän pdf-tiedostoon).


Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kokoonpano 2023–2025

24.4.2023

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kokoonpano vuosille 2023-2025 on vahvistettu neuvottelukunnan kokouksessa. Neuvottelukunnassa on yksi edustaja jokaisesta maakunnasta.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii tj Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:stä ja varapuheenjohtajana tj Marja Manninen Uudeltamaalta Hyte ry:stä. Työvaliokunnassa ovat lisäksi tj Milja Karjalainen Satakunnan yhteisöt ry:stä ja tj Anna Katajala Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä. Sihteeriksi valittiin tj Sanna Heinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:stä (1.6. alkaen).

Neuvottelukunnan kokoonpano: https://www.verkostojarjestot.fi/neuvottelukunta/


Lausunto: Järjestöjen varainhankinnan avustaminen ja tukeminen valtionavustustoiminnassa (raporttiluonnos)

20.1.2023

https://www.verkostojarjestot.fi/lausunto-jarjestojen-varainhankinnan-avustaminen-ja-tukeminen-valtionavustustoiminnassa-raporttiluonnos-20-1-2023/


Lausunto: Valtioneuvoston periaatepäätös suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla (luonnos)

18.8.2022

https://www.verkostojarjestot.fi/lausunto-valtioneuvoston-periaatepaatos-suomalaisesta-demokratiapolitiikasta-2020-luvulla-luonnos/


Lausunto: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

6.6.2022

https://www.verkostojarjestot.fi/lausunto-hallituksen-esitys-eduskunnalle-laiksi-sosiaali-ja-terveysalan-yhdistysten-ja-saatioiden-rahoituksesta/


Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta

22.5.2022

https://www.verkostojarjestot.fi/lausuntopyynto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laiksi-julkisesta-tyovoima-ja-yrityspalvelusta-annetun-lain-muuttamisesta-ja-siihen-liittyviksi-laeiksi-seka-sosiaalisista-yrityksista/


Neuvottelukunnan lausunto rahapeleillä rahoitettujen toimintojen uudesta rahoitusmallista

(8.12.)

https://www.verkostojarjestot.fi/lausunto-rahapeleilla-rahoitettujen-toimintojen-uudesta-rahoitusmallista/


Miten järjestöt ovat mukana sote-uudistuksessa hyvinvointialueilla? – tiedot järjestöistä uudistuksen toimeenpanossa löytyvät nyt yhdestä paikasta

(2.12.2021)

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan sivuilta löytyy nyt uutta tietoa hyvinvointialueittain. Järjestöjen sote-muutostuki on koonnut sivustolle katsauksen kunkin hyvinvointialueen tilanteesta: mitä hyvinvointialueen valmisteluun sekä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman eri hankkeiden sisältötyöhön liittyviä ryhmiä on olemassa ja mitä järjestöjä on mukana yhteisessä työssä.

Sivuston tietoja päivitetään, kun tietoa tulee lisää tai tiedot muuttuvat. Hyvinvointialueiden välillä on suuriakin eroja, koska valmistelua tehdään alueilla luotujen omien rakenteiden mukaisesti. Sivustolle koottua tietoa voi hyödyntää kehittämis- ja vaikuttamistyössä omalla alueella.

Sivuston päivittämisestä vastaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys. Sivuston yhteyshenkilö on Ari Harakka (ari.harakka@pksotu.fi). Muutostuen järjestöasiantuntijat tukevat järjestöjä ja tiedottavat alueensa tapahtumista ja toiminnoista.

Tiedot järjestöjen edustajista hyvinvointialueilla ja Järjestöjen sote-muutostuen järjestöasiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan verkkosivuilta.

SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee sen puolesta, että järjestöt varmistavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden takaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. SOSTE vastaa muutostuen kansallisesta koordinoinnista, ja maakunnat ovat laajasti mukana yhteisessä kehittämisessä Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kautta.

Järjestötieto hyvinvointialueilla ja järjestöasiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät: https://www.verkostojarjestot.fi/sote-muutostuki/


Hyvinvointialueet tarvitsevat järjestöjä

(17.11.2021)

Aluevaalit lähestyvät. Tulevilla päättäjillä on keskeinen rooli siinä, että alueen asukkaiden hyvinvointi toteutuu.
Aluevaalisivultamme voit katsoa videon, jossa ympäri Suomea toimivat päättäjät ja aktiivit kertovat järjestöjen merkityksestä tulevilla hyvinvointialueilla.

https://www.verkostojarjestot.fi/aluevaalit


Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan uudet jäsenet on valittu vuosille 2021-2023

(15.4.2021)

Neuvottelukunta kokoontui 15.4.2021 ja hyväksyi uudet varsinaiset ja varajäsenet kustakin maakunnasta.

Etelä-Karjala
MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry, toiminnanjohtaja Juho Heikka
(varalla: Etelä-Karjalan Martat, toiminnanjohtaja Tuija Valjakka)
Etelä-Pohjanmaa
Yhteisöjen Yhdistys ry/Järjestötalo, järjestöpäällikkö Jarmo Vesa
(varalla: toiminnanjohtaja Riitta Vatanen)
Etelä-Savo
Saimaan Syöpäyhdistys, toiminnanjohtaja Niina Turunen
(varalla: Paiste ry, puheenjohtaja Jarna Räsänen)
Kainuu
Kainuun sosiaali- ja terveysturvayhdistys, puheenjohtaja Minna Tuomenharju
Kanta-Häme
Hämeen Setlementti ry, verkostopäällikkö Heli Laurikainen
(varalla: Hämeen Kylät ry, Elina Leppänen)
Keski-Pohjanmaa
KOSTI ry, toiminnanjohtaja Sirpa Nevasaari
(varalla: osallisuusagentti Saku Piispanen)
Keski-Suomi
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, toiminnanjohtaja Tiina Sivonen,
(varalla: kehittämispäällikkö Katariina Luoto)
Kymenlaakso
Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry pj Arja Kumpu
(varalla: varapuheenjohtaja Christa Carpelan)
Lappi
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, puheenjohtaja Veli-Matti Ahtiainen
(varalla: Lapin ensi- ja turvakotiyhdistys ry, henkilö täydentyy)
Pirkanmaa
Artteli-kumppanuusyhdistys ry, toiminnanjohtaja Nina Lindberg
(varalla: järjestöasiantuntija Niina Salo-Lehtinen)
Pohjanmaa
Pohjanmaan Yhdistykset ry – Österbottens Föreningar rf, puheenjohtaja Markku Pulli
(varalla: toiminnanjohtaja Tuula Jäntti)
Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, toiminnanjohtaja Elina Pajula
(varalla: kehittämispäällikkö Anne Pyykkönen)
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, toiminnanjohtaja Anna Katajala
Pohjois-Savo
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry, varapuheenjohtaja Mikko Karinen
(varalla: puheenjohtaja Mika Saastamoinen)
Päijät-Häme
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry, puheenjohtaja Sirkku Hilden
(varalla: hallituksen jäsen Jukka Ihalainen)
Satakunta
Satakunnan yhteisökeskus, toiminnanjohtaja Milja Karjalainen
(varalla: Satakunnan Sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, puheenjohtaja Tuula Rouhiainen-Valo)
Uusimaa
HyTe ry, toiminnanjohtaja Marja Manninen
(varalla: Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry, toiminnanjohtaja Saana Sandholm)
Varsinais-Suomi
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry/Lounais-Suomen Avustajakeskus, toiminnanjohtaja Sirke
Salmela
(varalla: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry, toiminnanjohtaja Janina Andersson)

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Veli-Matti Ahtiainen Lapista, varapuheenjohtajana Marja Manninen Uudeltamaalta, neuvottelukunnan työvaliokunnassa toimivat myös Milja Karjalainen Satakunnasta sekä Tiina Sivonen Keski-Suomesta, sihteerinä toimii Elina Pajula Pohjois-Karjalasta, joka on myös yhteyshenkilö neuvottelukuntaa koskevissa asioissa.

Lisäksi voidaan valita työryhmiä joko tietyn asian valmisteluun tai pysyvämpiluonteisesti
yhteisesti sovitun teeman osalta.


Järjestötyötä näkyväksi videolla

Neuvottelukunta kampanjoi järjestötyötä videoilla. Maakuntien videot löytyvät täältä.


Järjestöjen sote-muutostuki vauhtiin eri puolilla Suomea

(2.3.2021)

Tavoitteena vahvat järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa

Sote-uudistus mullistaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Uudistuksen seurauksena myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen on uudella tavalla vakiinnutettava paikkansa muuttuvassa ympäristössä, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee lähivuodet sen puolesta, että sosiaali- ja terveysjärjestöt vakiinnuttavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin turvaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa.

Tavoitteena on, että sote-järjestöjen toiminta ja osaaminen ovat kiinteästi mukana kunkin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Järjestöjen sote-muutostuen kansallisesta koordinoinnista vastaa SOSTE, jossa muutostukityötä tekee kolme työntekijää. He ovat hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström, viestinnän erityisasiantuntija Sirkku Aalto ja tutkija Janne Haikari

Heidän lisäkseen Järjestöjen sote-muutostukityössä on SOSTEsta mukana johtaja Anne Knaapi. Hän tuo muutostukityöhön SOSTEn strategisen johtamisen näkökulmaa.

Koordinaation tehtäviin kuuluu esimerkiksi seurata sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtoa kansallisella tasolla ja vaikuttaa siihen järjestöjen näkökulmasta. Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kautta maakunnat ovat laajasti mukana yhteisessä kehittämisessä.

”Muutostukityön onnistuminen vaatii viestintää moneen suuntaan ja järjestötiedon hyödyntämistä. Aluetasolla tärkeää on käydä vuoropuhelua järjestöjen ja sote-valmistelun välillä sekä osallistua kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävään kehittämistyöhön”, ennakoi hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström. 

Maakunnissa tehtävästä muutostukityöstä vastaavat alueellisten verkostojärjestökumppaneiden järjestöasiantuntijat, joita on yhteensä seitsemän. Heistä useimmat ovat aloittaneet työnsä maaliskuun alkuun mennessä, joten muutostukityö pääsee nyt kunnolla vauhtiin eri puolilla Suomea. 

Järjestöasiantuntijoiden tehtävänä on muun muassa tukea järjestöjen osallistumista sote-uudistuksen valmisteluun alueilla. Uuttamaata lukuun ottamatta jokaisella järjestöasiantuntijalla on vastuullaan useampi kuin yksi maakunta.

  • Uudellamaalla järjestöasiantuntijoina toimivat Milla Kajanne ja Ilari Karhumalja EJY ry:stä.
  • Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjanmaalla tehtävästä työstä vastaa järjestöasiantuntija Kirsi Ala-Jaakkola Satakunnan yhteisökeskuksesta.
  • Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä järjestöasiantuntijana toimii Niina Salo-Lehtinen Artteli-kumppanuusyhdistys ry:stä.
  • Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa järjestöasiantuntijana toimii Laura Meriluoto Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:stä.
  • Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla järjestöasiantuntija on Johanna Saarivaara Lapin sosiaali- ja terveysturva ry:stä.
  • Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueilla järjestöasiantuntijana toimii Helena Haaja Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:stä.
  • Muutostukityötä maakunnissa hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. 

Järjestöjen sote-muutostuen järjestöasiantuntijat ja kansallisen koordinaation väki tekevät tiivistä yhteistyötä ja pitävät toisensa ajan tasalla työnsä etenemisestä. Näin varmistetaan osaltaan sitä, että muutostukityö onnistuu tasapuolisesti koko Suomessa. 

Muutostukityön etenemistä voi seurata pian myös yhteiskehittämiseen tarkoitetussa Innokylä-palvelussa ja Twitterissä aihetunnisteella #ihmisensote. 

Lisätietoja: 

Hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström, anita.hahl-weckstrom@soste.fi, p. +358 44 770 0491 

Viestinnän erityisasiantuntija Sirkku Aalto, sirkku.aalto@soste.fi, p. +358 40 121 6546 

Tutkija Janne Haikari. janne.haikari@soste.fi. p. +358 50 376 4573 

Johtaja Anne Knaapi, anne.knaapi@soste.fi, p. +358 40 194 2518 

Järjestöasiantuntijat (Uusimaa):

Milla Kajanne, milla.kajanne@hyte.fi, p. 050 381 5511

Ilari Karhumalja, ilari.karhumalja@hyte.fi, p. 050 552 2778

Järjestöasiantuntija (Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa):

Kirsi Ala-Jaakkola, kirsi.ala-jaakkola@yhteisokeskus.fi, p. 044 989 5937

Järjestöasiantuntija (Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme):

Niina Salo-Lehtinen, niina.salo-lehtinen@artteli.fi, p. 045 277 4607

Järjestöasiantuntija (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala):

Laura Meriluoto, laura.meriluoto@pssotu.fi, p. 050 330 0286

Järjestöasiantuntija (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa):

Johanna Saarivaara, johanna.saarivaara@lapinsote.fi, p. 040 580 3765 

Järjestöasiantuntija (Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Etelä-Karjala), aloituspäivämäärä vielä avoinna:

Helena Haaja, helena.haaja@kykasote.fi, p. 050 567 3610 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n toiminnanjohtaja, Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan sihteeri:

Elina Pajula, elina.pajula@pksotu.fi, p. 050 558 7460