Sote-muutostuki

Järjestöt sote-toimeenpanossa

Järjestöjen sotemuutostuki on koonnut katsauksen kunkin hyvinvointialueen tilanteesta: mitä hyvinvointialueen valmisteluun ja tulevaisuuden sotekeskuksen sisältötyöhön liittyviä ryhmiä on olemassa ja ketä järjestöjä on mukana yhteisessä työssä.
Alueitten välillä on suuriakin eroja ja koottua tietoa voi hyödyntää kehittämis- ja vaikuttamistyössä.

Järjestöjen vahva mukana olo hyvinvointialueen valmistelussa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä on soteuudistuksen onnistumisen kannalta oleellista. On tärkeää tehdä näkyväksi ja sitä kautta myös kannustaa hyvinvointialueita ottamaan järjestöt mukaan.

Hyvinvointialueet:

Sivuston päivittämisestä vastaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja yhteyshenkilö on ari.harakka@pksotu.fi. Alueiden järjestöasiantuntijat tukevat järjestöjä ja tiedottavat alueensa tapahtumista ja toiminnoista.


Järjestöasiantuntijat maakunnissa ja hyvinvointialueilla

Järjestöjen sote-muutostuen maakunnallisesta muutostukityöstä vastaavat alueelliset järjestöasiantuntijat, joiden tehtävänä on muun muassa tukea järjestöjen osallistumista soteuudistuksen valmisteluun.

Milla Kajanne
Helsinki, Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa
050 381 5511
milla.kajanne@hyte.fi
Helena Haaja
Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Etelä-Karjala
050 567 3610
helena.haaja@kykasote.fi
Johanna Saarivaara
Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
040 580 3765
johanna.saarivaara@lapinsote.fi
Kirsi Ala-Jaakkola
Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa
044 989 5937
kirsi.ala-jaakkola@yhteisokeskus.fi
Ilari Karhumalja
Helsinki, Itä-Uusimaa sekä Vantaa ja Kerava
050 552 2778
ilari.karhumalja@hyte.fi
Laura Meriluoto
Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala
050 330 0286
laura.meriluoto@pssotu.fi
Niina Salo-Lehtinen
Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaa
045 277 4607
niina.salo-lehtinen@artteli.fi

SOSTE koordinoi Järjestöjen sote-muutostukea