Sote-muutostuki

Järjestöt sote-toimeenpanossa

Järjestöjen sotemuutostuki on koonnut katsauksen kunkin hyvinvointialueen tilanteesta: mitä hyvinvointialueen valmisteluun ja tulevaisuuden sotekeskuksen sisältötyöhön liittyviä ryhmiä on olemassa ja ketä järjestöjä on mukana yhteisessä työssä.
Alueitten välillä on suuriakin eroja ja koottua tietoa voi hyödyntää kehittämis- ja vaikuttamistyössä.

Järjestöjen vahva mukana olo hyvinvointialueen valmistelussa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä on soteuudistuksen onnistumisen kannalta oleellista. On tärkeää tehdä näkyväksi ja sitä kautta myös kannustaa hyvinvointialueita ottamaan järjestöt mukaan.

Hyvinvointialueet järjestöjen näkökulmasta 6/2023 (raportti Innokylän sivuilla, pdf-tiedosto)

Hyvinvointialueet:

Sivuston päivittämisestä vastaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja yhteyshenkilö on ari.harakka@pksotu.fi. Alueiden järjestöasiantuntijat tukevat järjestöjä ja tiedottavat alueensa tapahtumista ja toiminnoista.


Järjestöasiantuntijat maakunnissa ja hyvinvointialueilla

Järjestöjen sote-muutostuen maakunnallisesta muutostukityöstä vastaavat alueelliset järjestöasiantuntijat, joiden tehtävänä on muun muassa tukea järjestöjen osallistumista soteuudistuksen valmisteluun.

Milla Kajanne
Helsinki, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaa sekä Vantaa ja Kerava
050 3729 162
milla.kajanne@hyte.fi
Helena Haaja
Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Etelä-Karjala
050 567 3610
helena.haaja@kykasote.fi
Johanna Saarivaara
Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
040 580 3765
johanna.saarivaara@lapinsotu.fi
Osku Timonen
Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala
050 330 0286
osku.timonen@pssotu.fi
Niina Salo-Lehtinen
Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaa
045 277 4607
niina.salo-lehtinen@artteli.fi

Kirsi Ala-Jaakkola
Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa
044 989 5937
kirsi.ala-jaakkola@yhteisokeskus.fiSOSTE koordinoi Järjestöjen sote-muutostukea