Etelä-Karjalan järjestöyhteistyö

Järjestöyhteistyön toimintaympäristö

Maakuntaliitto

 • Jäsen Kumppanuuspöydässä
 • Digituki
 • Kulttuurityöryhmä

Hyvinvointialue

https://www.ekhva.fi

Osallisuus- ja demokratiajohtokunta
Maakunnallinen hyvinvointityöryhmä

 • Kumppanuuskahvit
 • Ehkäisevän päihdetyön tarjonta ja kysyntä
 • Elämäntapaohjaus ja liikuntaneuvonta
 • Ravitsemustyöryhmä
 • Kulttuurityöryhmä
 • Ikäverkosto
 • Lape-yhteistyöryhmä

Etelä-Karjalan yhdistykset

Kumppanuuspöytä

 • Järjestöpäivä

Järjestöjen verkostot:

 • Hyvinvointijärjestöt
 • Perhejärjestöt
 • Mielenterveys- ja päihdetoimijat
 • Ikääntyvät
 • Työllisyystoimijat
 • Monikulttuurisuustoimijat
 • Kulttuuritoimijat
 • Vapaaehtoistoimijat

Yhteistyöelin

Etelä-Karjalan yhdistykset ry:n koordinoima Kumppanuuspöytä
Puheenjohtaja Ilkka Kuukka, ilkka.kuukka@ekyhdistykset.fi
Varapuheenjohtaja Juho Heikka, juho.heikka@mieliek.fi


Hyvinvointialueen päätöksenteko

Ekhva – Kokousasiakirjat toimielimittäin (eksote.fi)


Lisätietoja järjestöjen tilanteesta: Järjestöjen sote-muutostuki

Järjestöasiantuntija: Helena Haaja (Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Etelä-Karjala)