VALTIONAVUSTUSTOIMINTA LAUSUNNOLLA 31.1.2021 ASTI LAUSUNTOPALVELUSSA

Valtionavustustoimintaa kehitetään ja digitalisoidaan valtiovarainministeriön asettamassa viisivuotisessa hankkeessa (VM212:00/2018). Hankkeessa toimiva kehittämisjaosto on selvittänyt rahapelituotoista valtionavustuksia yhdistyksille myöntävien ministeriöiden erilaisia valtionavustuskäytäntöjä ja tehnyt alustavat ehdotukset niiden yhdenmukaistamiseksi. Kehittämisjaoston tehtävä perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan (2019).


Kehittämisjaosto ehdottaa esimerkiksi, että

  • yhdistysten yleisavustusten ja kohdennettujen yleisavustusten myöntämistä varten määriteltäisiin
    yhteiset arviointi- ja vastuullisuuskriteerit,
  • rahapelituotoista valtionavustuksia yhdistyksille myöntävät ministeriöt yhdenmukaistaisivat valtionavustusprosessejaan tarvittavine tietoineen (kuten asiakirjoineen) ja
  • selvitettäisiin, millä edellytyksillä yhdistysten toimintojen erilaisia rahoituslähteitä voitaisiin sovittaa
    yhteen.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kehittämisjaoston väliraportista, jota tehtäessä on selvitetty valtionapuviranomaisten ja valtionavustuksia hakevien yhdistysten näkemystä valtionavustustoiminnasta ja sitä toteuttavista valtionavustusprosesseista, kuten valtionavustushausta ja valtionavustuksella rahoitettavan toiminnan arvioinnista.

Lausuntoaikaa on 31.1.2021 asti.

Kehittämisjaoston toimikausi päättyy 31. toukokuuta 2021, johon mennessä se antaa varsinaiset ehdotuksensa ja julkaisee loppuraporttinsa.

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan lausunto kehittämisjaoston (järjestöjaoston) raportista on vapaasti hyödynnettävissä.

Lue lausunto valtionavustuskäytännöistä (PDF-dokumentti)