Vaikuta Liikasen työryhmän esityksiin

Suomalainen rahapelijärjestelmä muutoksessa: tulevaisuuden vaihtoehtoja pohtineen ns. Liikasen työryhmän raportti on julkaistu ja se löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-832-1

Työryhmä on kuvannut neljä erilaista tulevaisuuden vaihtoehtoa suomalaiselle rahapelijärjestelmälle:

  1. Pysytään nykyisessä järjestelmässä ja toivotaan, että se riittää
  2. Kertaratkaisu, jossa siirto yleiskatteelliseen budjettiin tapahtuu yhdellä kertaa ja kaikki korvamerkinnät poistuvat
  3. Kokonaisuusuudistus vuoden 2024 alusta, jossa huolellisesti valmistellaan siirtyminen tulojen osalta yleiskatteellisuuteen ja menojen osalta kehysbudjetointiin;
  4. Osittaisuudistus, jossa siirretään vaiheittain osa menoista yleiskatteellisuuden piiriin ja osa jätetään korvamerkityiksi ja rahapelituotoista rahoitettavaksi.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt, mm. SOSTE ovat pääsääntöisesti asettuneet tukemaan vaihtoehtoa 4.

OKM kokoaa kannanottoja työryhmän esityksiin. Kannanottopyyntö ja siihen liittyvä webropol-kysely on lähetetty hyvin rajatulle joukolle pääosin valtakunnallisia järjestöjä. OKM on kuitenkin kysyttäessä kertonut, että kannanoton voi lähettää heille myös suoraan: kirjaamo@minedu.fi  Lausuntoon tulee merkitä diaarinumero 24501/2020 ja 18.3 mennessä.

Aikataulu on kiireinen, koska asia on menossa käsittelyyn huhtikuun kehysriiheen.

Tässä kannanotossa on hyvä vastata OKM:n webropol-kyselyn mukaisesti:

  1. Vastaajan nimi ja taho
  2. Mitä seuraavista työryhmän ratkaisuvaihtoehdoista pidätte toimivimpana?
    (vaihtoehdot esitetty laajemmin raportin luvussa 5, s. 90) *

Ei muutoksia nykyiseen järjestelmään
Välitön siirtyminen yleisiin budjettivaroihin
Kokonaisuudistus
Osittaisuudistus
Muu, mikä?

  1. Perustelut valittuun ratkaisuvaihtoehtoon