Pohjanmaan järjestöyhteistyö

Järjestöyhteistyön toimintaympäristö – Organisationssamarbetet i Österbotten

Pohjanmaan liitto/Österbottens förbund

Pohjanmaan kunnat – Kommunerna i Österbotten

 • Järjestöyhteistyön ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuhenkilöt – Ansvarspersoner för befrämjande av organisationssamarbete och befrämjande av hjälsa och välfärd
 • Hytejohtajien alueellinen verkosto – Hyteledarnas regionala nätverk

Hyvinvointialue/Välfärdsområde:

https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/

 • Asiakas ja potilasturvallisuuskeskus – Klient och patiensäkerhetscentralen
  – Järjestöjen asiantuntijaryhmä – Organisationernas samarbetsgrupp
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaosto – Sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa
 • Hytejohtajien alueellinen verkosto – Hytedelarnas regionala nätverk
 • Kumppanuuspöydät – Partnerskapsbord
 • Järjestöyhteistyöryhmä – Arbetsgruppen för organationssamarbete
 • Vaikuttamistoimielimet – Påverkansorganen
 • Perhekeskusverkostoyhteistyö – Familjecentret, nätverkssamarbete
 • Hankkeissa tehtävä järjestöyhteistyö – Organisationssamarbete inom olika project
 • Järjestöyhteistyö/palvelutuotanto

Pohjanmaan yhdistykset ry/Österbottens föreningar rf

https://www.pohy.fi

 • Osallisuusareena – Delaktighetsarenan
 • Soteaamukahvit – Morgonkaffen med sotefrågor
 • Olka-toiminta/verksamhet
 • Alueellinen kokemustoiminnan ohjausryhmä – Regional styrgrupp för erfarenhetsverksamhet

Sitralab 4 Team Ostrabotnia

Sonet Botnia – Sosiaalialan osaamiskeskus


Lisätietoja järjestöjen tilanteesta: Järjestöjen sote-muutostuki

Järjestöasiantuntija: Kirsi Ala-Jaakkola (Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa)