AJANKOHTAISTA

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta perustettiin 7.5.2020. Neuvottelukunta on valtakunnallinen toimija, joka edistää maakuntien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä maakuntien ja valtakunnallisen vuoropuhelua.

Toiminnan tavoitteena on tukea maakunnissa toimivien järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa niiden äänen kuulumista valtakunnallisessa vaikuttamistoiminnassa. Neuvottelukunnassa olevat verkostojärjestöt edustavat laajasti maakuntien järjestökenttää, ja neuvottelukunnan ytimessä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöt. 

Lue lisää


VALTIONAVUSTUSTOIMINTA LAUSUNNOLLA 31.1.2021 ASTI LAUSUNTOPALVELUSSA

Valtionavustustoimintaa kehitetään ja digitalisoidaan valtiovarainministeriön asettamassa viisivuotisessa hankkeessa (VM212:00/2018). Hankkeessa toimiva kehittämisjaosto on selvittänyt rahapelituotoista valtionavustuksia yhdistyksille myöntävien ministeriöiden erilaisia valtionavustuskäytäntöjä ja tehnyt alustavat ehdotukset niiden yhdenmukaistamiseksi. Kehittämisjaoston tehtävä perustuu pääministeri Sanna…

Aluekoordinaattoreiden haku on päättynyt

Haimme seitsemää (7) aluekoordinaattoria Stean rahoittamaan SOSTEn ja maakuntien yhteiseen Järjestöjen sote-muutostuki -hankekokonaisuuteen vuosille 2021-2023, jota SOSTE koordinoi. Hankekokonaisuuden tavoitteena on tukea järjestöjä sotemuutoksessa. Tätä toteutetaan valtakunnallisten ja maakunnallisten järjestöjen sekä paikallisyhteisöjen…

Hae aluekoordinaattoriksi

Haemme seitsemää (7) aluekoordinaattoria Stean rahoittamaan SOSTEn ja maakuntien yhteiseen Järjestöjen sote-muutostuki -hankekokonaisuuteen vuosille 2021-2023, jota SOSTE koordinoi. Hankekokonaisuuden tavoitteena on tukea järjestöjä sotemuutoksessa. Tätä toteutetaan valtakunnallisten ja maakunnallisten järjestöjen sekä paikallisyhteisöjen…