Nimeämispyyntö maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukuntaan

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta perustettiin 7.5.2020. Neuvottelukunta on valtakunnallinen toimija, joka edistää maakuntien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä maakuntien ja valtakunnallisen vuoropuhelua.

Toiminnan tavoitteena on tukea maakunnissa toimivien järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa niiden äänen kuulumista valtakunnallisessa vaikuttamistoiminnassa. Neuvottelukunnassa olevat verkostojärjestöt edustavat laajasti maakuntien järjestökenttää, ja neuvottelukunnan ytimessä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöt.

Neuvottelukunnan perustamiskokouksessa hyväksyttiin pelisääntöasiakirja, jonka mukaan kutakin maakuntaa edustaa neuvottelukunnassa yksi edustaja kerrallaan. Neuvottelukunta valitaan kahdeksi vuodeksi.

Neuvottelukunnan kokous 4.2.2021 määritteli kriteerit uuteen neuvottelukuntaan nimettävälle edustajalle:

  • taustataho on maakunnallinen toimija tai verkostojärjestö
  • tavoittaa monipuolisesti maakunnan sosiaali- ja terveysjärjestöjä
  • on mukana maakunnan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyössä
  • on mukana maakuntien välisen yhteistyön rakentamisessa
  • on valtakunnalliset yhteydet sote-järjestöyhteistyössä

Kokous esittää, että maakuntakohtaiset nimeämiset tehdään kunkin maakunnan järjestöyhteistyön toimielimessä (järjestöneuvottelukunta, järjestöfoorumi, kumppanuuspöytä tai vastaava)

  • maakunnan verkostojärjestöjen neuvottelukunnan jäsen vie asian päätettäväksi valitsemaansa foorumiin
  • valitaan ensi sijassa järjestö, joka nimeää edustajan
  • maakunnissa voi olla erilaisia ratkaisuja
  • keskeistä on se, että maakunnissa vuoropuhelu on aitoa

Kustakin maakunnasta pyydetään ehdotus neuvottelukuntaan nimettävästä tahosta ja sen edustajasta sekä varatahosta ja edustajasta.

Nimeäminen tulee tehdä 31.3.2021 mennessä. Ehdotukset voi lähettää neuvottelukunnan työryhmän sihteerille: elina.pajula@pksotu.fi

Neuvottelukunnan työvaliokunta