Lapin järjestöyhteistyö

Järjestöyhteistyön toimintaympäristö

Saamelaisuus huomiotavana erityispiirteenä

Kunnat

 • Järjestöyhdyshenkilöt

Lapin liitto

 • Järjestöneuvottelukunnan taustataho
 • Maakuntaohjelma
 • Järjestöstrategia

Alueella toimivat oppilaitokset ja seurakunnat

Hyvinvointialue:

https://lapha.fi/

 • Järjestöyhteistyön kokonaisuus
 • Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta
 • Osallisuus- ja asiakkuuslautakunta
 • Saamenkielen lautakunta
 • Vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto
 • Lapin JNK tehnyt aloitteen sote-järjestöneuvostosta

Järjestöt

Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta

Lähellä.fi, Järjestöfoorumi, Meri-Lapin järjestöneuvottelukunta, OLKA

Sote-järjestöjen verkostot:

 • Sote-järjestöjen alueverkosto
 • Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen ja Lapin järjestökeskusten verkosto
 • Lapin turvallisuusverkosto
 • Elämänkaariverkostot
 • Järjestötyöllistämisen verkosto
 • Kokemusosaamisen verkosto
 • Viestintä- ja tiedontuotannon verkostot

Lisätietoja järjestöjen tilanteesta: Järjestöjen sote-muutostuki

Järjestöasiantuntijat: Johanna Saarivaara