Lappi

Hyvinvointialueen valmistelun rakenne:

https://ekollega.fi/lapinhyvinvointialue

Järjestöjen edustajat Lapin sote-valmistelussa:

 • VATE:n yhdyspintatyöryhmän alainen HyTeTu-työryhmä:
  Pirjo Kairakari, toiminnanjohtaja, Ensi- ja turvakoti ry
  Annemari Kivivuori, toiminnanjohtaja, Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry, varajäsen
  Sinikka Kähkönen, verkostokoordinaattori, Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry, varajäsen
 • Tulevaisuuden sote-keskus – ja Sote-rakenneuudistus Lapissa hankkeiden yhteisen ohjausryhmän jäsenet:
  Pirjo Kairakari, toiminnanjohtaja, Ensi- ja turvakoti ry
  Annemari Kivivuori, toiminnanjohtaja, Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry, varajäsen
 • Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Palvelupolkutyöryhmä;
  Terhi Savilahti, toiminnanjohtaja, Balanssi ry
  Saija Himanka, aluekoordinaattori, Ehyt ry, varajäsen

Maakunnalliset järjestöjen yhteistyön rakenteet:

 • Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta
  Puheenjohtaja: Hilkka Halonen, Lapin liiton hallituksen jäsen
  Varapuheenjohtaja: Raija Lummi, Lapin liiton hallituksen varajäsen
  Sihteeri: Sinikka Suorsa, vs. toiminnanjohtaja, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
  (Järjestöneuvottelukunnan kokoonpano vaihtuu vuodenvaihteessa 2021-2022)

Lisätietoja järjestöjen tilanteesta: Järjestöjen sote-muutostuki

Järjestöasiantuntija Johanna Saarivaara (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)