Kymenlaakson järjestöyhteistyö

Järjestöyhteistyön toimintaympäristö

Kunnat

 • Järjestöyhteistyöhenkilöt
 • Tila-, tapahtuma- ja viestintäyhteistyö sekä avustukset
 • Järjestöjen neuvottelukunnan jäsenyydet

Kymenlaakson liitto

 • Järjestöjen neuvottelukunnan jäsenyys

Socom

Kaakkois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus; kehittämisyhteistyö

Hyvinvointialue

https://kymenhva.fi/

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
 • Palvelulautakunta
 • Hyte-työryhmä
 • Kymenlaakson osallisuustyöryhmä
 • Alueellinen ehkäisevän päihdetyön ryhmä
 • Maakunnallinen LAPE:n yhteistyöryhmä
 • Ikääntyneen väestön maakunnallinen yhteistyöryhmä
 • Valtionavustushankkeiden ohjausryhmä

Järjestöt

Järjestöjen neuvottelukunta
puheenjohtaja Katja Valkeinen, katja.valkeinen@yhvi.fi
sihteeri Suvi Saarinen, suvi.saarinen@korttelikoti.fi
Järjestöjen neuvottelukunta (Facebook)
Järjestöjen neuvottelukunta (Kykasote)

 • Järjestöfoorumi
 • Kymenlaakson järjestöverkosto
 • Ikääntyneiden järjestöverkosto
 • Kumppanuustalot
 • Kulttuurijärjestöt
 • Kyläjärjestöt
 • Lapsiperhetoimijat
 • Liikuntajärjestöt
 • Maahanmuuttajajärjestöt
 • Mielenterveys- ja päihdejärjestöt
 • Potilas- ja vammaisjärjestöt
 • Työllisyysjärjestöt
 • Valmius ja varautumisen järjestöt

Hyvinvointialueen päätöksenteko

Päätöksenteko ja hallinto – Kymenhva


Lisätietoja järjestöjen tilanteesta: Järjestöjen sote-muutostuki

Järjestöasiantuntija: Helena Haaja (Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Etelä-Karjala )