Kainuun järjestöyhteistyö

Järjestöyhteistyön toimintaympäristö

Kunnat

 • Hyvinvointiaktivaatoorit/hyvinvointikoordinaattori/järjestöyhdyshenkilöt

Kainuun liitto

 • Kainuun järjestöasiain neuvottelukunnan (Kainuun JANE) taustataho
 • Maakuntaohjelma

Alueella toimivat oppilaitokset ja seurakunnat

Hyvinvointialue:

https://hyvinvointialue.kainuu.fi/

 • Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta
 • Vammaisneuvosto, Vanhusneuvosto, Nuorisovaltuusto
 • Alueellinen hyte-verkosto
 • Hankeyhteistyötä eri järjestöjen kanssa, mm. osallisuuden hallintamalli tekeillä (HELLÄ):
  – asiakasosallisuus
  – kokemustoiminta
  (esitetty järjestöyhteistyön suunnitelmaa ja järjestökoordinaattoriresurssia)

Järjestöt

 • Kainuun JANE
 • Kainuun järjestöstrategia
 • OLKA
 • Lähellä.fi

Sote-järjestöjen verkostot:

 • Kainuun alueverkosto (valtakunnallisten liittojen ja maakunnallisten järjestöjen työntekijöitä)
 • Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden verkosto (Valikko)
 • Työllisyyshoidon verkosto
 • Kainuun päihdetoimijat

Lisätietoja järjestöjen tilanteesta: Järjestöjen sote-muutostuki

Järjestöasiantuntijat: Johanna Saarivaara