Hyvinvointialue tarvitsee järjestöjä!

 • Hyvinvointialue ei voi toimia ilman järjestöjä ja yhdistyksiä.
 • Tulevilla päättäjillä on keskeinen rooli siinä, että asukkaiden hyvinvointi toteutuu.
 • Arvoisa päättäjä, tähän työhön tarvitset kumppaniksi järjestöjä!
Video, jolla ympäri Suomea toimivat ihmiset, päättäjät ja yhdistysaktiivit kertovat järjestöjen merkityksestä.

Järjestöjen tuen hyödyntäminen hyvinvointialueilla edellyttää

 • Järjestöjen avustukset ja kumppanuudet on turvattava.
 • Järjestöjen käytössä olevien tilojen on pysyttävä niiden käytössä.
 • Järjestöt on otettava aidosti mukaan strategioiden valmisteluun hyvinvointialueilla.
 • Alueilla on oltava rakenteet vuosittaisille neuvotteluille, jotka käydään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta.
 • Järjestöjen tuki ja palvelut on otettava mukaan sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Miten järjestöt ovat mukana sote-toimeenpanossa hyvinvointialueilla

Järjestöt sote-toimeenpanossa


Täältä löydät tietoa järjestöistä maakunnittain:

Yleistä järjestöistä

Suomessa on noin 108 000 yhdistystä (2021).

Yhdistyksen voi perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Käsitteitä yhdistys ja järjestö käytetään rinnakkain, usein tilanteesta riippuen.

Yhdistyksiä ja järjestöjä ovat liikunta-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan järjestöt, hyväntekeväisyysyhdistykset, vapaa-ajan- ja harrastusjärjestöt, ammatilliset etujärjestöt, poliittiset puolueet, maanpuolustusjärjestöt ja tiedejärjestöt.

Sotejärjestöt

Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamaa tukea tärkeänä omalle hyvinvoinnilleen.

Suomessa toimii yli 10 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Niissä on 1,3 miljoonaa jäsentä ja toimintaan osallistuu puoli miljoonaa vapaaehtoista.

Sote-järjestöjen toimintasuuntia ovat mm. lastensuojelu ja -hoito, sairaudet ja vammat, eläkeläiset, vanhukset, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen.

Lähde: SOSTE ry - https://www.soste.fi/sote-jarjestot/sosiaali-ja-terveysjarjestot-suomessa/